روش خرید

ترشیجات


ترشی لوبیا سبز

ترشی لوبیا سبز

تهیه شده از لوبیا...

50,000 تومان

ترشی کلم قرمز

ترشی کلم قرمز

تهیه شده از کلم ق...

50,000 تومان

ترشی مشهدی

ترشی مشهدی

تهیه شده از گل کل...

55,000 تومان

ترشی مخلوط

ترشی مخلوط

تهیه شده از گل کل...

55,000 تومان

ترشی پیاز

ترشی پیاز

تهیه شده از پیاز...

50,000 تومان

ترشی بندری

ترشی بندری

تهیه شده از گل کل...

55,000 تومان

شور خانگی

شور خانگی

تهیه شده از گل کل...

55,000 تومان

ترشی بادمجان شکم پر

ترشی بادمجان شکم پر

تهیه شده از بادمج...

35,000 تومان

ترشی مشهدی کوچک

ترشی مشهدی کوچک

۸۰۰ گرم

40,000 تومان

ترشی مخلوط کوچک

ترشی مخلوط کوچک

۸۰۰ گرم

40,000 تومان

نمایش 0 تا 10 از 14 (مجموع 2 صفحه)