روش خرید

سبزیجات خشک


شوید خشک

شوید خشک

تهیه شده از سبزی...

32,000 تومان

نعنا خشک

نعنا خشک

تهیه شده از نعنای...

32,000 تومان

شنبلیله خشک

شنبلیله خشک

تهیه شده از سبزیه...

32,000 تومان

سبزی قرمه خشک

سبزی قرمه خشک

تهیه شده از سبزیه...

32,000 تومان

سبزی کوکو خشک

سبزی کوکو خشک

تهیه شده از سبزیج...

32,000 تومان

سبزی پلوی خشک

سبزی پلوی خشک

تهیه شده از سبزیج...

32,000 تومان

سبزی آش خشک

سبزی آش خشک

تهیه شده از سبزیج...

32,000 تومان

جعفری خشک

جعفری خشک

۱۳۰ گرم

32,000 تومان

اسفناج خشک

اسفناج خشک

۱۵۰ گرم

32,000 تومان

مرزه خشک

مرزه خشک

۱۷۰ گرم

32,000 تومان

نمایش 0 تا 10 از 17 (مجموع 2 صفحه)